Loading...

Certificates

ISO 9001/20018

ISO 9001/20018

ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikası, kurumun üretim süreçlerinde uluslararası kalite standartlarına uygun üretim yaptığını ifade eden bir standarttır. Bu belgeye sahip firma, müşterilerine sunmuş olduğu mal ve hizmetleri, uluslararası standartta yaptığını belgelemiş olmaktadır

ISO 9001/20018

ISO 10002/2018

ISO 10002/2018

Değişen müşteri profili ve beklentileri, şirketler için müşteri kavramını önplana çıkartmıştır. Bu durum şirketlerin devamlılığını sağlayabilmesi için müşterilerin istek ve beklentilerine doğru şekilde cevap vermesi gerekliliğini doğurmuştur. Müşteri memnuniyeti, müşterinin istek ve beklentilerini karşılayabilmesi anlamına gelmektedir.
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi firmalara müşteri devamlılığı sağlamanın, şirket marka değerini korumanın ve arttırmanın, yeni müşteriler kazanmanın standardını belgelemektedir. Bu standart, öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörmektedir.

ISO 10002/2018

ISO 14001/20018

ISO 14001/20018

20 inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanlığı tehdit eden problemlerden birisi haline gelen çevre sorunları ve kirliliği, sanayileşmenin sonucunda iyice hissedilir hale gelmiştir. Önceleri sadece kirlenme olarak algılanan ve uluslararası boyut kazanmadan yerel özellik taşıyan çevre sorunları, gün geçtikçe hızla çoğalmış, yerellikten kurtulup tüm dünyanın sorunu olmuştur. Bu noktada üretim süreçleriyle ilgili bir çevre standardı oluşturulmuştur.
ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı, bir ürünün ham maddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar geçen süreçteki çevresel etmenlerin belirlenmesi ve çevresel zararın en aza indirgenmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, şirketlerin çevreye verdiği zararı azaltmayı ve mümkün durumlarda sıfırlanmasını hedefler. 

ISO 14001/20018

ISO 45001/2018

ISO 45001/2018

Iso 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi sistemi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini arttırmaya ve meslek hastalıklarını azaltmaya yönelik kapsayıcı tedbirleri içeren bir standarttır. ISO 45001 Standardı, küçük veya büyük ölçekteki işletmelerin rahatlıkla çalışan güvenliği için uygulayabileceği bir standarttır.

ISO 45001/2018

IP68 CERTIFICATE

IP68 CERTIFICATE

IP puanlamasındaki ikinci sayı ise suya dayanıklılıktan bahseder ve ürünün hangi durumlarda suya karşı dayanıklı olduğunu belirtir.

Eğer sonunda 7 olan bir IP sertifikası taşıyan bir cihazınız varsa bu maksimum 1 metre derinlikteki suyun altında yarım saat boyunca kalabilir ve çıkarıldığında çalışmaya devam edebilir anlamı taşır.

Tabi yarım saatten sonraki ilk dakikada su alacağı anlamına gelmez veya 1.5 metrede su alabilir anlamı da taşımaz sadece yapılan testlerin en zor halinin bunlar olduğu belirtilir.

Eğer son rakamı 8 olan bir IP sertifikasına sahip olan bir cihazınız varsa bu da 3 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olan bir cihazınız vardır demek oluyor, ancak su altında kalınabilicek olan süre konusunda ise üreticilerin takdirine kalmış bir şeydir.

IP sertifikaları hakkında doğru bilinen bir yanlış da IP58 ve IP68 sertifikası cihazların suya karşı aynı dayanıklılığa sahip olduğudur. Bu büyük bir yanılgı olur zira ilk rakam daha doğrusu korunabilirlik gücü arttıkça ikinci rakamı yani suya dayanıklılığı da artar. Bu yönüyle rakamlar arasında da bir bağ bulunmaktadır.

IP68 CERTIFICATE

TEST REPORTS

TEST REPORTS

Ürünlerinizin küresel pazarlara girebilmesi için bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından kalitesinin onaylanması gerekir. Bağımsız olarak gerçekleştirilen bir değerlendirme, ürünlerinizdeki potansiyel kusurların erken aşamalarda belirlenmesini sağlar. Bu sorunları anında çözerek maliyetlerinizi düşürebilir, ürün gecikmelerini engellersiniz. En önemlisi, ürün geri dönüşlerini engeller, marka itibarınızın korunmasını sağlarsınız.

TÜV SÜD, ürün test ve belgelendirme konusunda dünyanın önde gelen kuruluşlarındandır. Süreçlerinizde alacağınız uzman paydaş desteği, işinizin güvenilirliğini arttırır.

TEST REPORTS

ROHS CERTIFICATE

ROHS CERTIFICATE

Rohs belgesi nedir? Elektrikli ve elektronik ürünlerde kullanımı kısıtlanmış veya yasaklanmış ürünlerin olup olmadığı analizler sonucuna bakılarak verilen bir sertifikadır. Özellikle insanların yaşadıkları ortamlarda kullanılan ve direk canlı teması veya dolaylı hava teması ile aynı çevre içerisinde yaşamakta olduğumuz elektrikli elektronik cihazlar ve beyaz eşya grubunda bulunan elektrikli ev aletleri rohs belgesi alınmasına zorunlu olarak ihtiyaç duyarlar. Örneğin oturma odanızda bulunan televizyonu ele alalım.

Bu televizyonu meydana getiren tüm komponentler ile plastik dış kaplaması kabloları gibi tüm parçaların tümünün rohs belgesine sahip olması gerekmektedir. Diyelim ki bu parçaların rohs belgesi bulunmuyor ise ne olur? parçalarda bulunan kimyasal içerikleri malzemeler sürekli olarak kurumaya ve hava ile etkileşime devam ederken havaya ciddi oranda kanserojen zehirleyici partiküller yaymaya devam ederler. Dolayısı ile bunları solumakta olan ve aynı havayı paylaşan tüm bireyler (çocuklar ve bebekler) bu zehirli kimyasal havayı sürekli soluyarak aynı ortamda yaşayarak uzun bir süreç içerisinde bu sağlıksız zehirli kimyasalları vücutlarına dahil etmiş olurlar. Özellikle rohs direktifleri açısından kullanımı kesin olarak yasaklanmış bu ürünlerde ki kimyasalların oldukça zararlı zehirli hastalık yapıcı olması kuvvetle muhtemeldir.

ROHS CERTIFICATE

CE CERTIFICATE

CE CERTIFICATE

CE belgesi Avrupa Birliği tarafından 1985 yılında benimsenen yaklaşım politikası kapsamında hazırlanan yeni yaklaşım talimatları kapsamındaki ürünlerin bu talimatlara uygunluğunu ve gerekli değerlendirilme faaliyetlerinden geçtiği anlamına gelen birlik işaretidir. CE belgesi, ürünün amacına uygun bir şekilde kullanılması halinde güvenli olduğunu gösteren genel bir işarettir. CE işareti kalite işareti gibi düşünülmemelidir. Çünkü CE tüketiciye kalite güvencesi ile sağlanamaz. Güvenli olması ön plandadır. Çoğu kalite işareti isteğe bağlı olmasına karşın CE zorunlu bir işarettir. Ürünün Avrupa birliği teknik mevzuatına ve kriterlerine uygun olduğu anlamına gelir.

CE belgesi bir marka ya da kalite belgesi değildir. CE işareti taşıyan ürünler Avrupa birliği ile ilgili direk tipleri uygun ve gerekli tüm kriterlerin yerine getirildiğinin kanıtıdır Avrupa Birliği'nde c e belgesinin kapsamına alınan ürünler bu işaret olmaksızın pazara sunulamaz. Pazara sunmak hem Avrupa Birliği ülkeleri tarafından üretilen ürünleri ve Avrupa Birliği başından bu ülkeleri ithal edilen bütün ürünleri kapsamaktadır Bundan dolayı ülkemizdeki ihracatçıları Avrupa Birliği'ne yapacakları ihracatlarda CE belgesi hususuna önem vermeleri gerekmektedir.

CE işareti özellikle son yıllarda Avrupa Birliği’ne giriş süreci kapsamında ülkemiz adına yaşanan olumlu gelişmeler ileriki dönemlerde bazı avantajları beraberinde getirecektir. Bunun için ülkemizin bazı Avrupa Birliği mevzuatlarını uygulayabilmek için üstlendiği sorumluluk ve düzenlemeleri yaptığı takdirde, gerekli yetkiyi alarak kendisinin görevlendirdiği test ve belgelendirme kuruluşlarına CE işareti verme yetkisini kazanmıştır. Bu sayede CE işareti taşıması gereken bir ürünü Avrupa birliği ülkelerine ihraç eden ihracatçılarımızın ve üreticilerimizin satacağı ürünlere CE belgesi almak için ihracat yapacağı Avrupa birliği ülkelerinin belgelendirme ve test kuruluşlarına başvurma zorunluluğu olmayacaktır.

CE CERTIFICATE

ALIMENT ISO 9001-2015

ALIMENT ISO 9001-2015

Tüm dünyada en çok uygulanan ISO 9001 standardı 2015 yılında revize edilmiştir.

Standartın yeni versiyonu ile birlikte ISO ANNEXSL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek seviye Standart yapısı oluşmuştur. Oluşturulan bu yapı sayesinde tüm yönetim sistemi standartlarında aynı tanım ve başlıklar yer almaktadır.

Versiyonun en belirgin özelliği RİSK TABANLI yaklaşımdır. Riskin Kalite Yönetim Sisteminin tek bir bileşeni olarak ele alınması yerine sistematik bir yaklaşımla uygulanmasıdır. Kalite Yönetim Sisteminde uygulanacak risk tabanlı yaklaşım ile Sistemin reaktif halden proaktif  hale gelmesi, Sürekli iyileştirmenin desteklenmesi, Önleyici faaliyetler yerini risk tabanlı yaklaşımın alması hedeflenmiştir.

ISO 9001:2015 versiyonundaki önemli değişikliklerden bir diğeri ise  İLGİLİ TARAFLARIN BEKLENTİ VE İHTİYAÇLARI dır. Yeni versiyon paydaş (ilgili taraflar) tanımlama ve onların beklentilerini kavramaya kadar bir bağlam analizini de gerektirmektedir. Ürün ve hizmet sağlama yeterliliğini, yasal şartlara uyumunu göstermek ve müşteri memnuniyetini artırmak hedeflenmiştir.

ALIMENT ISO 9001-2015

ATEX CERTIFICATE

ATEX CERTIFICATE

Maden ocakları, benzin istasyonları, cephanelikler, gaz kaçaklarının oluşabileceği ortamlar, gibi patlama riski olan mekanlarda kullanıma uygunluk belgesidir.

Atex Nedir?;Muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışan teçhizat ve sistemlerle ilgili olup 94/9/At direktifi şekilinde geçmektedir.Atex Atmospher ve exposible kelimesinin kısaltılmış halidir.Temmuz 2003 itibariyle, AB kuruluşları patlayıcı atmosfere sahip alanlarda patlama riskine karşı çalışanları korumak için direktifler oluşturmuşlardır.

İki ATEX direktifi (üreticiler için bir ve ekipman kullanıcı için bir adet) vardır:
ATEX 95 ekipman direktifi 94/9/EC, Ekipman ve potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış koruyucu sistemler ile ilgilidir.
ATEX 137 işyeri direktifi 99/92/EC, patlayıcı ortamlarda risk altında potansiyel işçilerin sağlık ve güvenlik korumalarını artırmak için minimum gereksinimler ile ilgilidir.

ATEX CERTIFICATE